Vakgebied Rekenen

Onderdeel van Rekenen & Taal Thuis


Elf rekenleerlijnen
Elf leerlijnen met vele oefeningen helpen uw kind om op het eigen niveau rekenen onder de knie te krijgen. De niveaus sluiten aan bij de referentieniveaus die opgesteld zijn door de commissie-Meijerink.

De rekenleerlijnen in Rekenen & Taal zijn: Sommen tot 10, Sommen tot 20, Sommen tot 100, Sommen tot 1.000, Klokkijken, Breuken, Procenten, Maten en gewichten, Geld, Kommagetallen, Cijferen en de Rekenquiz met contextgebonden vragen ter voorbereiding op de centrale eindtoets.

Werken op het juiste niveau
Elke leerlijn bestaat uit 10 tot 20 niveaus, zodat uw kind met kleine stapjes door de leerlijn heen kan stappen. De Rekentoets aan het begin van elke leerlijn schaalt elk kind automatisch in op het juiste niveau. Uw kind kan wel uit alle leerlijnen kiezen. Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 3, zorg er dan voor dat de te moeilijke modules niet aanklikbaar zijn. U kunt dit regelen via Instellingen – Leerstofaanbod – Rekenen.

Het onderdeel rekenen van Rekenen & Taal Thuis is in november 2015 vernieuwd en is geheel tabletproof.