Vakgebied rekenen

Onderdeel van Rekenen & Taal School

Het onderdeel rekenen van Rekenen & Taal School is in november 2015 vernieuwd en is geheel tabletproof.

Nieuwsbericht ‘Rekenen & Taal School vernieuwd’

Elf rekenleerlijnen

Elf leerlijnen met vele oefeningen helpen uw leerlingen om op het eigen niveau rekenen onder de knie te krijgen. De niveaus sluiten aan bij de referentieniveaus die opgesteld zijn door de commissie-Meijerink.

De rekenleerlijnen in Rekenen & Taal zijn: Sommen tot 10, Sommen tot 20, Sommen tot 100, Sommen tot 1.000, Klokkijken, Breuken, Procenten, Maten en gewichten, Geld, Kommagetallen, Cijferen, en daarnaast de Rekenquiz met contextgebonden vragen ter voorbereiding op de centrale eindtoets.

 

Overzichtspagina vakgebied rekenen in Ambrasoft Rekenen & Taal School

Werken op het juiste niveau

Elke leerlijn bestaat uit 10 tot 20 niveaus, zodat uw leerlingen met kleine stapjes door de leerlijn heen kunnen stappen. De Rekentoets aan het begin van elke leerlijn schaalt elke leerling automatisch in op het juiste niveau. U bepaalt echter of uw leerling de begintoets moet maken en welke leerlijnen en niveaus beschikbaar zijn voor uw leerlingen als geheel, of per leerling waar nodig.

Afbeelding uit rekenmodule IJscoman in Rekenen & Taal School

Probeer twee maanden gratis

Het vakgebied Rekenen is onderdeel van het online oefenpakket Rekenen & Taal School voor kinderen van 4-12 jaar. Het pakket wordt op meer dan 4.000 scholen en door meer dan 1 miljoen kinderen gebruikt. U kunt Rekenen & Taal School twee maanden gratis uitproberen.

Meer informatieVraag proeflicentie aan