Posters voor in het klaslokaal

Nieuwe posters voor in uw klaslokaal

6 september 2017

De scholen zijn allemaal weer begonnen, daarom vonden wij het tijd voor een leuke attentie voor onze gebruikers. Als het goed is, hebben alle gebruikers van Ambrasoft Rekenen & Taal School inmiddels een setje nieuwe posters ontvangen voor in het klaslokaal. De set bestaat uit een poster voor de kleuterklassen (drie stuks) om de woordenschat te oefenen en een poster over het metriek stelsel voor de bovenbouw (twee stuks).

Posters van Mijn Woordjes voor de onderbouw

De poster voor de onderbouw is gebaseerd op de module Mijn Woordjes uit Ambrasoft Rekenen & Taal School. Deze poster kan worden gebruikt om de woordenschat te oefenen. Wilt u de kleuters zelfstandig verder laten oefenen, dan kunnen zij gebruik maken van deze nieuwe module in het online oefenpakket.

Over Mijn Woordjes

De eerste vier modules van Mijn Woordjes zijn begin 2017 toegevoegd aan Rekenen & Taal School. Er volgen nog vier modules. Één daarvan is de module School, die als basis voor de nieuwe poster is gebruikt. De woorden die worden behandeld staan in de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK). Elke module bestaat uit een voorgelezen verhaal bij een praatplaat met daarbij drie verschillende spellen om de behandelde woorden te oefenen. Meer over Mijn Woordjes.

Posters over het metriek stelsel voor de bovenbouw

De poster over het metriek stelsel is een kleine hulp voor uw bovenbouwleerlingen. Het laat de diverse eenheden en stappen zien van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht. De poster is gebaseerd op de module Rekenen Extra uit Ambrasoft Rekenen & Taal School.

Over Rekenen Extra

Sinds begin 2015 is de module Rekenen Extra beschikbaar binnen het Vakgebied Rekenen in Ambrasoft Rekenen & Taal School. De hoofdindeling van deze rekenmodule sluit aan op de landelijk vastgestelde kerndoelen. De oefeningen zijn verdeeld in de hoofdcategorieën Getallen, Meten, Verhoudingen en Verbanden. Alle oefeningen zijn beschikbaar op Fundamenteel (F) en op Streef (S) niveau. Het programma is adaptief; het speelt automatisch in op het niveau van de leerlingen en biedt passende oefeningen aan. Zowel de oefeningen en toetsen als de belevingswereld in de rekenmodule zijn helemaal afgestemd op kinderen uit de bovenbouw. Meer over Rekenen Extra.

Heeft u de posters nog niet ontvangen, maar bent u wel klant van Ambrasoft Rekenen & Taal School? De pakketjes zijn op naam van de directie verstuurd, dus vraag het in dat geval even na bij de directie van uw school.