Middelbare scholiere schrijft huiswerk op in klaslokaal

Hoe bereid je je kind voor op het voortgezet onderwijs?

3 augustus 2016

Er verandert veel voor kinderen als ze naar de brugklas gaan. Voor de meeste kinderen is dit een spannende tijd. Te meer omdat ze het vaak in hun eentje moeten doen, zonder de bekende vriendjes en vriendinnetjes. Een goede voorbereiding maakt het wellicht iets minder eng.

Meerdere docenten en een eigen mentor

Kinderen zijn op de basisschool gewend dat zij één leerkracht hebben. Op de middelbare school krijgen zij ineens per vak een andere leraar. Overigens heet een leraar op de middelbare school geen leerkracht, maar een docent. Is een docent ziek, dan gaat een les soms niet door. Iedereen krijgt wel één vaste mentor, waarbij ze terecht kunnen bij vragen en die hen adviseert wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij studiekeuzes.

Nieuwe vakken en verschillende lokalen

In het voortgezet onderwijs krijgen kinderen veel meer vakken dan op de basisschool. Er zitten ook nieuwe vakken bij, zoals wiskunde, informatiekunde en nieuwe vreemde talen (zoals Spaans, Frans, Duits). Per dag krijgen kinderen meer vakken. In het voortgezet onderwijs wordt daarom gebruik gemaakt van een lesrooster. Op dat rooster staat ook in welke lokalen de lessen gegeven worden. De leraar blijft meestal in het leslokaal, de leerlingen wisselen telkens van lokaal. Leslokalen hebben daarom vaak een naam of nummer. Soms worden meerdere lesuren na elkaar gegeven in hetzelfde lokaal, bijvoorbeeld een blokuur. Een blokuur is een aaneengekoppelde les van twee dezelfde lessen. Het komt ook voor dat lessen in het lesrooster niet aansluiten en er een vrij uur is, dit heet een tussenuur.

Huiswerk en werken met een agenda

De meeste kinderen hebben op de basisschool weinig ervaring opgedaan met huiswerk. Op de middelbare school zullen ze hier ineens bijna dagelijks mee bezig zijn. Het plannen van het huiswerk is heel belangrijk. Het bijhouden van een schema, bijvoorbeeld in een agenda is daarom van belang. Sommige scholen hebben een online systeem voor het plannen van het huiswerk. Kinderen kunnen dan via internet inloggen op een website om het huiswerk te bekijken. En als ouder kunt u op die manier ook meekijken, naar zowel het huiswerk als de resultaten.

Werken met computers

In het voortgezet onderwijs wordt de computer vaak gebruikt. Steeds meer lesmethoden worden aangepast, zodat ze ook digitaal gebruikt kunnen worden. Naast het lesboek wordt dan meestal ook een online lesomgeving aangeboden. Kinderen kunnen hun huiswerk vaak al op de computer maken en ook het maken van toetsen gebeurt op school steeds vaker via de computer. Het is daarom prettig als uw kind goed kan typen of in ieder geval de basisregels weet van een goede typehouding en vingerzetting. Dit scheelt uw kind tijd en ook lichamelijke klachten. Op veel scholen van het voortgezet onderwijs worden allerlei apps ingezet. Zo zijn er apps die de aanwezigheid op school bijhouden of de leerlingen informeren over lesuren die uitvallen. Daarnaast bestaan er apps om de leerresultaten te volgen.

Pauzes en een aula

Op de basisschool zijn kinderen gewend naar huis of naar “overblijven” te gaan in de pauze. Op de middelbare school moeten zij zichzelf ineens vermaken. Na elke paar uur is er een korte pauze en midden op de dag een grote pauze om te lunchen. Dit is meestal in de aula, een grote ruimte in het schoolgebouw waar alle kinderen in de pauzes kunnen verblijven. Meestal is er ook een kantine waar kinderen lunch kunnen kopen. Veel kinderen nemen echter hun eigen lunch mee, dit scheelt veel geld. Voor de meeste brugklassers is de aula een spannende ruimte, omdat iedereen hen aankijkt als ze er doorheen lopen, en zij vaak ook nog een stuk kleiner zijn.

Kluisjes

Op veel middelbare scholen is een ruimte waar kluisjes staan. Je kunt meestal een kluisje huren voor het hele jaar. Hier kunnen kinderen hun jas en bijvoorbeeld gymspullen of lunch in leggen, maar ook boeken die ze niet de hele dag nodig hebben. Dit scheelt uiteraard veel gesleep op een dag.

De reis naar de middelbare school

Wat natuurlijk ook vaak anders is, is de reis naar school. Vaak is een middelbare school verder dan de basisschool. De meeste kinderen gaan met de fiets of het openbaar vervoer naar de middelbare school. Het is best spannend om voor het eerst met het openbaar vervoer naar een nieuwe school te reizen. Misschien heeft uw kind iets aan de volgende tips. Kent uw kind andere kinderen die naar dezelfde school gaan, bijvoorbeeld klasgenootjes van de basisschool of nieuwe klasgenootjes, dan kan uw kind met hen afspreken om samen te reizen. Het is ook heel verstandig om de reis al een keer samen met uw kind te maken, voordat het nieuwe schooljaar begint. Om een beetje te wennen. Dan kennen ze de route alvast, weten ze hoe lang de reis duurt en waar er eventueel overgestapt moet worden. Dat kunt u bijvoorbeeld in de zomervakantie doen vlak voor het nieuwe schooljaar.

Samengevat, wat uw kind moet weten over de middelbare school:

 • Niet langer één leerkracht, maar meerdere leraren en een vaste mentor.
 • Veel verschillende en nieuwe vakken.
 • Meerdere vakken op één dag.
 • Meerdere leslokalen op één dag, aangegeven door een naam of nummer.
 • Dagelijks huiswerk maken.
 • Werken met een agenda.
 • Werken met een website of app voor lesroosters, huiswerk en leerresultaten.
 • Huiswerk en toetsen maken op een computer.
 • Pauze op school in de aula.
 • Een eigen kluisje.
 • Met de fiets of het openbaar vervoer naar school.