Jongetje aan het typen

Blind leren typen maakt kinderen beter in taal

1 november 2016

Computers spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Dit geldt ook voor basisschoolkinderen. Zowel thuis als op school krijgen ze op jonge leeftijd al zo veel te maken met typen, dat sommige ouders zich afvragen of een typecursus voor hun kind echt nodig is. Maar juist omdat kinderen al zo vroeg bezig zijn met computers, tablets en smartphones, is blind typen een handige vaardigheid om onder de knie te hebben. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd een typecursus volgen, over het algemeen beter zijn in taal dan hun leeftijdsgenoten zonder typecursus.

Onderzoek onder basisschoolleerlingen

Het onderzoek van de Radboud Universiteit is uitgevoerd onder basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8. De ene groep was door hun ouders opgegeven voor een cursus blind typen, de andere groep niet. Voordat de cursus begon, liet hoofdonderzoekster Henny van der Meijden de leerlingen verschillende testjes, een dictee en een opstel maken op de computer, om hun taalvaardigheid te bepalen. Na de cursus moesten de twee groepen dezelfde opdrachten opnieuw doen. Hieruit bleek, niet onverwachts, dat de kinderen die een typecursus hadden gevolgd, gemiddeld drie keer sneller en nauwkeuriger konden typen. Maar het bleek ook dat de kinderen na de cursus minder taalfouten maakten en betere opstellen schreven dan hun leeftijdsgenoten die geen cursus hadden gevolgd. Zo maakten niet-blind typers in hun dictee gemiddeld 8 fouten, waar blind typers gemiddeld 6 fouten maakten.

Ontwikkeling van het taalgevoel

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom kinderen die blind kunnen typen beter zijn in taal, maar waarschijnlijk komt het doordat ze niet meer zoveel hoeven na te denken over de plaatsen van de toetsen. ‘Waarschijnlijk vergt het zoeken naar letters op het toetsenbord veel denkvermogen voor kinderen zonder typecursus. Zo veel, dat ze minder denkkracht besteden aan spellen of goed schrijven,’ vertelt Van der Meijden aan de Volkskrant. Een andere mogelijkheid is dat de kinderen door de opdrachten in de cursus een beter taalgevoel ontwikkelen. Door het typen elke dag te oefenen, zijn de leerlingen met een typecursus gemiddeld 10 minuten per dag langer bezig met taal dan hun leeftijdsgenoten.

Voordelen van blind leren typen bij dyslectici

Dyslectische leerlingen hebben moeite met taal, kunnen de lessen daardoor vaak niet goed bijhouden, en ervaren taal als iets wat niet leuk is. Daarom adviseren remedial teachers ook aan hen om een typecursus te volgen, dan wel aangepast op dyslectici natuurlijk. Door vlot en blind te kunnen typen, kunnen de kinderen met behulp van een laptop de lessen beter bijhouden. Ook biedt de cursus een gunstige invloed op hun ontwikkeling van het letter- en woordbeeld, door de extra trainingen van het spellend typen, de interactieve oefeningen en het steeds opnieuw vormen van woorden door letters te herhalen. Zo gaan ook de kinderen die veel moeite hebben met taal met grote sprongen vooruit, en kunnen ze het zelfs leuk gaan vinden.

Blind leren typen op school

Onderzoekers willen graag dat op basisscholen meer aandacht wordt besteed aan het blind leren typen. Zo kunnen de leerlingen hun taalvaardigheid beter ontwikkelen, en zullen ze zich sneller aanpassen op de middelbare school.

Naast het betere taalgevoel, biedt een cursus blind typen nog meer voordelen. Zo leren de kinderen zich op jonge leeftijd een goede houding en vingerzetting aan, waardoor ze later minder snel last zullen krijgen van RSI-klachten. Daarnaast hoeven de kinderen veel minder tijd te besteden aan het opstellen van teksten, omdat ze gewoon veel sneller en beter kunnen typen.

Leren typen is nog geen deel van de kerndoelen, de doelen die door de overheid worden gesteld over het aanbod van kennis en vaardigheden die basisscholen moeten bieden. Wel zijn er steeds meer basisscholen die zelf typelessen aanbieden, ofwel tijdens ofwel buiten de lessen, omdat zij het belang zien van de bovengenoemde voordelen. Daarnaast wordt er op basisscholen en binnen de overheid volop gesproken over 21st century skills. Er is dus een kans dat dit in de toekomst gerealiseerd gaat worden. Tot die tijd is het in ieder geval raadzaam als de basisschool van uw kind geen typecursus aanbiedt, om te overwegen uw kind zelf op te geven voor een typecursus.