Spelwerk basis overzicht spellen en toetsen - spelling

De basis van spelling nu ook op tablet trainen

19 april 2017

De module Spelwerk basis in het vakgebied Taal van Ambrasoft Rekenen & Taal is geheel vernieuwd. De module heeft de nieuwe uitstraling van het pakket, zoals eerder ook doorgevoerd in de module Pakkettrainer, en werkt nu ook op tablet. Kinderen kunnen nu de 126 verschillende categorieën spelling binnen Spelwerk basis nu nog makkelijker trainen. De module bestaat uit 6 verschillende spellen, een begintoets, een tussentijdse toets en een eindtoets.

Zes verschillende spellen voor alle 126 categorieën

De zes spellen en de drie toetsen kunnen bij elk van de 126 categorieën gespeeld worden. Zo trainen kinderen uit groep 3 bijvoorbeeld woorden met korte klanken, kinderen uit groep 5 woorden uit de klankgroep ‘eeuw’ en kinderen uit groep 8 moeilijke woorden met een trema. De begintoets bepaalt het niveau waarop kinderen instappen in de oefeningen. Het is de keuze van de leerkracht of de begintoets moet worden gemaakt en op welk niveau moet worden begonnen.

Meer informatie over het vakgebied Taal in Rekenen & Taal School
Meer informatie over Spelwerk basis in Rekenen & Taal Thuis

Op ambrasoft.nl/vernieuwingen kunt u de vernieuwingen in Ambrasoft Rekenen & Taal blijven volgen.