Onderdelen van Typen School


Tijdlijn

Door middel van een tijdlijn kunnen kinderen de typecursus zelfstandig doorlopen. Het linkerscherm is uitklapbaar. Hier kan het kind zien welke modules zijn afgerond, in welke module hij/zij zich op dit moment bevindt, en welke modules nog volgen. In totaal zijn er 16 modules, een oefentoets en een eindtoets. In het scherm aan de rechterkant staan de afzonderlijke video’s, vlogs, games en lessen. Wanneer Typen wordt opgestart opent de tijdlijn bij het onderdeel waar het kind is gebleven.

Vijf werelden

Gedurende de cursus wisselen de afbeeldingen op de achtergrond van de tijdlijn; in totaal komen er vijf verschillende werelden langs, waaronder schoolklas en bioscoop.

Ambrasoft Typen - Tijdlijn module 1

Vlogs

De cursus start met een vlog van Julian Ras, waarin hij zich voorstelt. Hij begeleidt en motiveert de kinderen. In elke module staan één of twee grappige vlogs van Julian over zijn leven als middelbare scholier en acteur. Zo geeft hij tips over huiswerk en vertelt hij welke vakken je kunt verwachten op de middelbare school, maar laat hij de kinderen ook zien hoe het er aan toegaat op een persdag of op de set van een film.

Vlog Julian Ras over schoolvakken

Begeleiding

Aan het begin van elke module geeft Julian instructies in een video en vertelt hij welke toetsen in de module worden geleerd. Kinderen kunnen tijdens het oefenen altijd via het instructiescherm nog even kijken welke vingers op welke toetsen moeten. Om bij te houden wanneer ze moeten oefenen, kunnen kinderen een weekplanner uitprinten vanuit de cursus. Hierop kunnen ze zelf inplannen wanneer ze gaan oefenen en ze kunnen de afgeronde modules afvinken.

Bekijk de demo Typen school.

Instructievideo Ambrasoft Typen
Instructiescherm Ambrasoft Typen
Weekplanner typeles

Typeles

Leerlingen beginnen met het oefenen van letters vanuit de basisrij. Na de letters komen letterreeksen, woorden, zinnen en uiteindelijk teksten aan bod. De cursus is gebaseerd op remediëren. De oefenstof moet volledig beheerst worden voordat de leerlingen doorgaan naar een volgende oefening of module. De teksten in de typelessen gaan over diverse onderwerpen betreffende de middelbare school. Hoe werk je met een agenda? Wat is er allemaal anders in de brugklas? Waar moet je mee uitkijken met social media?

Dyslexie-lettertype

Naast het gewone lettertype in de cursus, is er een speciaal lettertype voor kinderen met dyslexie. Door middel van een aan-uitknop kunnen kinderen deze zelf aan en uit zetten. Zowel in de tijdlijn als binnen een typeles.

Resultaat

Aan het eind van elke les verschijnt een resultaatscherm met daarop de behaalde en benodigde snelheid en de gemaakte en maximale toegestane aantal fouten. Als het kind een les met voldoende resultaat afsluit, gaat de typecursus door naar de volgende les. Aan het eind van iedere module volgt een toets. Kinderen sluiten elke module af met ten minste het minimaal benodigde niveau van de module.

Typeoefening module 2 les 15Dyslexie-lettertype in Typen School

Games

Naast typelessen zijn games onderdeel van de typecursus, voor afwisseling en extra motivatie. Deze games moeten ook met een voldoende resultaat worden afgesloten om verder te kunnen naar de volgende les.

Game module 1 Typen

Eindtoets

Na ongeveer 20 weken kunnen kinderen de eindtoets maken (op basis van de geadviseerde oefentijd van 30 minuten per dag, 4 dagen per week). Lukt het niet om deze in één keer te behalen, geen probleem. De kinderen krijgen net zoveel kansen met de eindtoets tot deze is behaald. Er zijn meerdere varianten van de eindtoets, waardoor zij niet telkens dezelfde tekst krijgen.

Diploma

Wanneer de eindtoets met een voldoende is afgesloten, krijgt het kind een typediploma (digitaal). Dit garandeert een minimale typesnelheid van 100 aanslagen per minuut, met een nauwkeurigheid van 99%.

Eindtoets typecursus
Typediploma Ambrasoft