• Typen School een jaar lang voor maar € 250,-.
  Dé kans om de typevaardigheid van jouw
  leerlingen te verbeteren!

 
 

Nu ook voor schooljaar 2019/2020 slechts €250

Het belang van een goede typevaardigheid neemt met het toenemende computergebruik alleen maar toe. Daarom wegens succes verlengd: Typen School, de typecursus voor groep 6 t/m 8, is dit schooljaar en komend schooljaar voor slechts € 250,- beschikbaar. Ongeacht het aantal leerlingen. Dé kans voor jouw school om de typevaardigheid van jouw leerlingen te verbeteren. En voor jou als leerkracht ook niet onbelangrijk: de typecursus is flexibel inzetbaar; zelfstandig, op school of thuis via de gratis school-thuiskoppeling. Profiteer daarom meteen van deze actie.
Je licentie wordt tot wederopzegging elk jaar op 1 juli automatisch met een jaar verlengd.

Bestel nu voor slechts € 250

Over Typen School

Onderdelen van Typen School
 

Voordelen van blind typen

Goede houding

Een goede typehouding

Door een goede houding voorkom je fysieke problemen zoals RSI, waardoor kinderen ook langer kunnen typen.

Sneller werken

Met een typediploma werk je sneller

Door 10 vingers te gebruiken, niet naar het scherm te kijken en foutloos te typen, zijn huiswerk en werkstukken sneller klaar.

Efficiënter werken

Met een typediploma werk je efficiënter

Doordat kinderen zich beter op een tekst kunnen concentreren, gaat bovendien de kwaliteit van het werk omhoog.

Voorbereiding VO

Huiswerk maken

Op de middelbare school krijgen de meeste kinderen te maken met computers. Leerlingen profiteren daarom direct van het typediploma.

Productbeschrijving Typen School

Opbouw typecursus

Typen School is door jouw leerlingen zelfstandig te volgen. Een duidelijke tijdlijn neemt hen mee van les naar les. Iedere module start met een vlog van middelbare scholier Julian Ras waarin hij nieuwe belevenissen over zijn ervaringen in het voortgezet onderwijs deelt. Daarna volgt een instructiefilm. Iedere module wordt afgesloten met een toets.
Lees meer over de opbouw van Typen School

Typemethode

Leerlingen beginnen met het oefenen van letters vanuit de basisrij. Gevolgd door letterreeksen, woorden, zinnen en uiteindelijk teksten. Ook worden games aangeboden; dit zijn additionele lesoefeningen en dienen ook met een voldoende resultaat te worden gemaakt. In de handleiding kun je de opbouw per module bekijken.

Cursusduur

Op basis van de geadviseerde oefentijd van 4 keer per week een half uur typen, duurt de typecursus circa 20 weken. Langer of vaker oefenen mag uiteraard, echter Ambrasoft adviseert een goede balans te houden tussen het werken achter de computer en andere vrijetijdsbesteding zoals
buitenspelen en sporten.

Eindtoets

Wanneer alle modules met succes zijn doorlopen, kan de cursist in module 18 de eindtoets maken. Er zijn drie varianten op de eindtoets, zodat een leerling die de eindtoets opnieuw moet maken, niet telkens dezelfde tekst krijgt.

Diplomagarantie

Wanneer de eindtoets met succes wordt afgesloten ontvangt een leerling automatisch het Ambrasoft typediploma als PDF bestand in de cursus. Leerlingen hebben net zoveel kansen met de eindtoets, tot het diploma behaald is.

Resultaat

Na afronding van de typecursus heeft jouw leerling een minimale typesnelheid van 100 aanslagen per minuut met een nauwkeurigheid van 99%.

 

Reacties van gebruikers

Ik heb het programma aan de leerlingen laten zien op het digibord. Ze popelen om aan de typcursus te beginnen. Ikzelf vind het programma er leuk en uitdagend uitzien.Wout de Jong - basisschool De Vlechter
Als school hebben wij dit jaar besloten om het leren typen een centralere plek te geven. Elke school krijgt ermee te maken, van de leerlingen wordt steeds meer aan vaardigheden verwacht en daar willen we op inspelen! Dit jaar voor het eerst dus meer gericht, maar nog wel vrijblijvend. Mogelijk krijgt het leren (blind)typen in de (nabije) toekomst een nog prominenter plek!Johan Siegers, leerkracht PCBS Het Kompas Apeldoorn
Ambrasoft Typen verloopt goed. Julian Ras valt goed in de smaak.Een ouder
Mijn dochter vindt het heel gaaf om met 10 vingers te kunnen typen!Een ouder

Voordelen van Typen School

 • Eenmalig een vaste prijs; geen limiet aan aantal leerlingen dat gedurende het jaar wil beginnen met de cursus.
 • Jij bepaalt welke leerlingen en/of groepen gaan leren typen.
 • Flexibel in te zetten, oefen in groepjes of zelfstandig, op school of thuis via de gratis school-thuiskoppeling.
 • Geen leraarbegeleiding nodig, kinderen kunnen zelfstandig leren typen.
 • Je ziet via mijnklas welke kinderen aan het typen zijn en hoever zij zijn.
 • Behandelt belangrijke onderwerpen over de middelbare school, zoals huiswerk en social media, zowel in de vlogs als in de teksten.
 • Unieke beleving door de vlogs van acteur en middelbare scholier Julian Ras motiveert de leerlingen.
 • Net zoveel kansen met de eindtoets tot typediploma behaald is.
Bestel Typen School

Veelgestelde vragen

Moet ik per leerling die de typecursus wil volgen betalen?

Nee, voor schooljaar 2018/2019 geldt eenmalig een vaste prijs ongeacht het aantal leerlingen van uw school. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling de cursus kan volgen, altijd… Een leerling kan de typecursus hierdoor ook later in het jaar starten, gedurende meerdere schooljaren volgen, of in een later jaar nog eens herhalen.

Is er een proeflicentie beschikbaar van Typen School?

Helaas is het niet mogelijk een proeflicentie aan te bieden omdat het een cursus betreft. Leerlingen die de typecursus volgen, besteden er veel tijd aan. Als een school na de proeflicentie zou besluiten niet verder te gaan, kunnen de leerlingen de cursus niet afronden. Dit zou uiteraard erg teleurstellend voor hen zijn. Wij hebben daarom besloten geen proeflicentie aan te bieden.

Wij hebben weinig tijd voor lessen buiten het curriculum. Hoeveel tijd kost de cursus?

Wij begrijpen dat scholen niet veel tijd hebben voor nieuwe vakken. De cursus is zo opgesteld dat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, zonder leraarbegeleiding. Bovendien kunnen zij thuis (gratis) verder oefenen. Via de beheermodule in mijnklas kunt u wel volgen welke leerlingen er met de typecursus bezig zijn en hoe ver ze zijn.

Is Typen School onderdeel van Ambrasoft Rekenen & Taal School?

Nee, Typen School is een ander product, met een eigen licentie en een daaraan verbonden prijs.

Is Typen School geschikt voor kinderen met dyslexie?

We hebben geen dyslexieversie, maar de typecursus is wel geoptimaliseerd voor kinderen met dyslexie. De cursus beschikt over een lettertype speciaal ontwikkeld voor mensen met dyslexie. De typeoefeningen hebben een rustgevende achtergrond en de instructiefilms beschikken over een pauzeknop.

Heeft onze school altijd internet nodig om de typecursus te kunnen doen?

Ja, het betreft een online cursus dus op het moment dat jouw leerlingen een les willen volgen, is toegang tot het internet vereist.

Bekijk systeemeisen

Moet ik elk jaar nieuwe typegroepen samenstellen?

Nee. Binnen jouw licentie heb je onbeperkt gebruik. Je bepaalt zelf welke leerlingen of welke groepen je wilt leren typen. Zij hebben vervolgens onbeperkt toegang, ook als dit over meerdere schooljaren verspreid is.

Kan de cursus ook in het voortgezet onderwijs worden ingezet?

Je kunt de cursus inhoudelijk gezien inzetten in het voortgezet onderwijs. De vlogs geven een kijkje in het leven van een middelbare scholier, dus voor de brugklas is dit zeker interessant. Wanneer je als vo-school gebruik wilt maken van dit product, kan dit echter alleen wanneer de school géén gebruik maakt van een klaskoppeling met een ELO. Gebruik je school wel een klaskoppeling met een ELO, dan is het product helaas niet geschikt.