Onderdelen van Rekenen & Taal School


De portal mijnklas.nl

De producten van Ambrasoft vindt u in mijnklas.nl. U kunt hier rechtstreeks naartoe, of via Basispoort. In de portal kunt in de leerkrachtmodule onder andere leerstof klaarzetten, resultaten inzien en werkbladen maken en printen.

Leerlingen kunnen via de portal de oefeningen, toetsen en games van Rekenen & Taal opstarten, die u voor ze heeft geselecteerd. Ze loggen in door hun naam en vervolgens hun wachtwoordplaatje aan te klikken.

Portal mijnklas.nl - inloggen

Leerstofaanbod

U bepaalt wat de leerlingen in Rekenen & Taal School moeten of kunnen doen.
Rekenen & Taal School bevat oefenstof voor de groepen 1 t/m 8. Sommige modules zullen vooral in de lagere groepen gebruikt worden, terwijl andere modules juist weer geschikt zijn voor de hogere groepen. Daarom kunt u zelf de vakgebieden en modules instellen die voor uw leerlingen zinvol zijn. Voor uw hele groep of per leerling. U kunt gebruik maken van de eenvoudige planmodus, waarbij u een vaste verzameling oefenstof klaarzet. Of van de geavanceerde planmodus, waarbij u de weekplanning voor uw leerlingen helemaal vastlegt.

Leerstofaanbod mijnklas.nl

LVS (leerlingvolgsysteem) en resultaten

Via het leerlingvolgsysteem kunt u nauwkeurig bijhouden wat uw leerlingen in Rekenen & Taal doen. Het LVS bewaakt automatisch het niveau van de leerling en past de oefenstof hier steeds weer op aan. Rondt hij/zij een niveau goed af, dan staat het volgende niveau automatisch klaar. Gaat het nog niet zo goed, dan wordt hetzelfde niveau nog eens herhaald. U ziet de voortgang in duidelijke grafieken, waarmee u ook leerlingen met elkaar kunt vergelijken. Natuurlijk kunt u ook bij elk niveau zien wanneer het is behaald, in hoeveel pogingen en met welke score. Wilt u dat uw leerling op een ander niveau verder gaat, dan kunt u dat via het LVS ook zelf instellen.

Voortgang in leerlingvolgsysteem

De wereld van Tom en Tamira

De digitale vriendjes Tom en Tamira beleven samen met hun hondje Robbie allerlei avonturen. Ze groeien mee met uw leerlingen en hun belevingswereld. In de oefeningen staan Tom en Tamira centraal, samen met hun familie, klasgenootjes en andere belangrijke mensen in hun leven. Zij helpen uw leerlingen steeds verder vooruit en zorgen dat uw leerlingen met plezier zullen oefenen.

Oefening klokkijken

Rekenen

Elf leerlijnen met vele oefeningen helpen uw leerlingen om op hun eigen niveau het rekenen onder de knie te krijgen. Elke leerlijn bestaat uit 10 tot 20 niveaus, zodat de leerling met kleine stapjes door de leerlijn heen kan stappen. De niveaus sluiten aan bij de referentieniveaus die opgesteld zijn door de commissie-Meijerink. De Rekentoets aan het begin van elke leerlijn schaalt elke leerling automatisch op het juiste niveau in. De rekenleerlijnen in Rekenen & Taal zijn: Sommen tot 10, Sommen tot 20, Sommen tot 100, Sommen tot 1.000, Klokkijken, Breuken, Procenten, Maten en gewichten, Geld, Kommagetallen, Cijferen en de Rekenquiz met contextgebonden rekenopgaven ter voorbereiding op de centrale eindtoets. Alle rekenmodules zijn geschikt voor gebruik op tablet.

Oefening rekenen minsommen

Rekenen Extra

Rekenen Extra laat leerlingen uit groep 7 en 8 oefenen en toetsen op de landelijke vastgestelde referentieniveaus rekenen, en dekt alle verplichte rekenonderwerpen. De oefen- en toetsstof is verdeeld over vier hoofddomeinen (Getallen, Verhoudingen, Meten en Verbanden), en 11 subdomeinen, en biedt alle content op zowel Fundamenteel niveau en Streefniveau. Op basis van de behaalde resultaten wordt de leerling automatisch een passend vervolgaanbod (op F- en/of S-niveau) aangeboden.

Lees meer

Zowel de oefeningen en toetsen als de belevingswereld zijn helemaal zijn afgestemd op kinderen van 10 tot 14 jaar. Een avatar die door de leerling naar eigen smaak gestyled kan worden, begeleidt de leerling door de module. Alle rekenmodules zijn geschikt voor gebruik op tablet.

Lees minder
Rekenen Extra

Tafels

De Module Tafels bestaat uit Tafeltrainer, Tafelspaarkaart en Tafeltalent. In de Tafeltrainer oefenen uw leerlingen steeds met één tafel tegelijk. Elke tafel wordt afgesloten met een toets en op sommige momenten kan uw leerling ook een tafeldiploma voor meerdere tafels halen. De Tafelspaarkaart is wat speelser van opzet. Hierin spelen de leerlingen tafels vrij, waarmee vervolgens leuke oefeningen gespeeld kunnen worden. De Tafelspaarkaart is een prima werkvorm voor een rekencircuit, omdat de leerlingen hier heel zelfstandig mee kunnen werken. Tafeltalent is voor de gevorderde leerling.

Lees meer

Hierin worden moeilijkere tafelbewerkingen gevraagd. De leerlingen verzamelen sterren door het uitspelen van leuke oefeningen. Het onderdeel houdt ook een topscorelijst van de leerlingen met de meeste sterren bij. De tafelmodules zijn geschikt voor gebruik op tablet.

Lees minder
Tafelspaarkaart tafels 1-10 oefening metselen

Tafeltopper

De echte tafelkampioenen kunnen het tegen elkaar opnemen in de wedstrijd Tafeltopper. Hierin spelen ze een hardloop- of schaatswedstrijd tegen leerlingen uit het hele land. Ze moeten zo snel mogelijk de tafelsommen goed beantwoorden om vooruit te komen. Daarnaast kunnen ze met bonussen extra snelheid krijgen, of andere spelers dwarszitten. Tafeltopper is een geweldige manier om de tafelsnelheid te trainen. Het daagt uw leerlingen echt uit om de tafels supersnel op te zeggen.

Meer over Tafeltopper
Tafeltopper

Taal

Binnen de module Taal oefenen uw leerlingen met de woordpakketten van uw eigen taalmethode. De uitgebreide Pakkettrainer stoomt ze met gerichte oefeningen klaar voor het wekelijkse dictee. Daarnaast kunnen ze de lastige spellingstrategieën nog eens extra trainen. De module heeft aparte trainingsprogramma’s voor luisterwoorden, weetwoorden, regelwoorden en net als woorden. Ze oefenen de strategieën met behulp van speciaal samengestelde woordpakketten. Het spannende spel Taaltopper daagt de snelheid van uw leerlingen uit. Op een hindernisbaan moeten de leerlingen zo snel mogelijk de taalvragen beantwoorden. Ze nemen het op tegen leerlingen uit het hele land.

Taal - woorden leren

Mijn Woordjes

In de module Mijn Woordjes breiden leerlingen uit groep 1, 2 en 3 spelenderwijs hun woordenschat uit aan de hand van aansprekende thema’s. De thema’s dierentuin, lente, zomer, herfst en winter zijn nu beschikbaar. De woorden die worden behandeld staan in de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK).

Na het thematische verhaal dat wordt voorgelezen kunnen kinderen de 30 woorden uit het thema oefenen in drie verschillende spellen. Een buddy begeleidt en helpt hen. De module is geschikt voor gebruik op tablet.

Taal - woorden leren

Werkwoorden

Een complete digitale leerlijn werkwoordspelling van groep 5 t/m 8. In de leerlijn binnen Rekenen & Taal staat de persoonsvorm centraal, omdat alleen hiervoor speciale spellingregels gelden. In elke les staat één onderwerp centraal. Na de klassikale instructie waarin meester Ben de lesstof uitlegt, werkt de leerling zelfstandig verder met de opdrachten. Aan het einde van de les volgt een toets, die controleert of de lesstof goed begrepen is. De leerlijn Werkwoorden bestaat uit vier delen:

Lees meer

Deel 1: Onderwerp en werkwoord (groep 5-6)
Verkennen van en oefenen met begrippen als onderwerp, werkwoord, persoonsvorm, tegenwoordige en verleden tijd.

Deel 2: Persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (groep 6-7)
Oefenen met zwakke en sterke werkwoorden. Zoek eerst de persoonsvorm, zoek het onderwerp en spel de persoonsvorm op een correcte manier. De ik-vorm staat centraal.

Deel 3: Persoonsvorm in de verleden tijd (groep 7-8)
Afzonderlijk oefenen met zwakke en sterke werkwoorden. Oefenen met de ik-vorm, oefenen met rijtjes. Trainen van het mondeling en schriftelijk kunnen vervoegen.

Deel 4: Voltooid deelwoord (groep 8)
Oefenen met de verschillende deelwoorden en gebiedende wijs. Inprenten van de juiste vervoegingen van de uitzonderingsgevallen (kunnen, mogen, willen, zullen, zijn, hebben). Toepassen van de opgedane kennis van deel 1, 2 en 3.

Lees minder
Werkwoorden

Lezen

De Weetboeken en Speelboeken in de module Lezen, laten uw leerlingen de wereld ontdekken en staan garant voor urenlang leesplezier. De Weetboeken bevatten leuke verhalen over onderwerpen waar je alles over wilt weten en in elk boek zijn veel leerzame en uitdagende spelletjes te vinden. Elk Weetboek wordt afgesloten met vragen. Er zijn Weetboeken voor de jongste de wat oudere kinderen. In de Speelboeken worden avonturen van Tom, Tamira en Robbie voorgelezen. De verhalen bevatten ook leuke spelletjes. De moeilijkheidsgraad van de verhalen sluit goed aan bij leerlingen van eind groep 4, groep 5 en 6.

Lezen

Ontspanning

Er moet natuurlijk ook tijd zijn voor ontspanning. In Ontspanning kunnen leerlingen zelf iets leuks kiezen binnen de onderdelen Puzzelen met Tom, Tekenen met Tamira en Speuren met Robbie. Ideaal voor een gezellige vrijdagmiddag, of als beloning voor het harde werken in de klas.

Rekenen & Taal heeft daarnaast een digitaal beloningssysteem in de vorm van de Spelletjeskaart. Als de leerling een oefening goed heeft gemaakt, dan verdient hij/zij een Robbiemunt. Op de Spelletjeskaart kunnen de Robbiemunten worden ingezet om één van de acht leuke spelletjes te spelen, waaronder Versla de DJ, Robotfabriek en Ontloop de kat.

Ontspanning - spelletje met Robbie