Instructievideo LVS aanpassen

Leerlingvolgsysteem (LVS) aanpassen

13 augustus 2015

Je kunt als leerkracht het oefenniveau van de leerlingen aanpassen via het LVS (leerlingvolgsysteem).