Onderdelen van Ambrasoft


De portal mijnklas.nl

De producten van Ambrasoft vind je in mijnklas.nl. Je kunt hier rechtstreeks naartoe, of via Basispoort. In de portal kun je in de leerkrachtmodule onder andere leerstof klaarzetten, resultaten inzien en werkbladen maken en printen.

Leerlingen kunnen via de portal de oefeningen, toetsen en games van Ambrasoft opstarten, die je voor ze heeft geselecteerd. Ze loggen in door hun naam en vervolgens hun wachtwoordplaatje aan te klikken.

Portal mijnklas.nl - inloggen

Leerstofaanbod

Jij bepaalt wat de leerlingen in Ambrasoft moeten of kunnen doen.
Ambrasoft bevat oefenstof voor de groepen 1 t/m 8. Sommige modules zullen vooral in de lagere groepen gebruikt worden, terwijl andere modules juist weer geschikt zijn voor de hogere groepen. Daarom kun je zelf de vakgebieden en modules instellen die voor jouw leerlingen zinvol zijn. Voor jouw hele groep of per leerling. Je kunt gebruik maken van de eenvoudige planmodus, waarbij je een vaste verzameling oefenstof klaarzet. Of van de geavanceerde planmodus, waarbij je de weekplanning voor je leerlingen helemaal vastlegt.

Bestel een licentie
Leerstofaanbod mijnklas.nl

LVS (leerlingvolgsysteem) en resultaten

Via het leerlingvolgsysteem kun je nauwkeurig bijhouden wat jouw leerlingen in Ambrasoft doen. Het LVS bewaakt automatisch het niveau van de leerling en past de oefenstof hier steeds weer op aan. Rondt hij/zij een niveau goed af, dan staat het volgende niveau automatisch klaar. Gaat het nog niet zo goed, dan wordt hetzelfde niveau nog eens herhaald. Je ziet de voortgang in duidelijke grafieken, waarmee je ook leerlingen met elkaar kunt vergelijken. Natuurlijk kun je ook bij elk niveau zien wanneer het is behaald, in hoeveel pogingen en met welke score. Wil je dat jouw leerling op een ander niveau verder gaat, dan kun je dat via het LVS ook zelf instellen.

Voortgang in leerlingvolgsysteem

De wereld van Tom en Tamira

De karakters Tom en Tamira uit Ambrasoft beleven samen met hun hondje Robbie allerlei avonturen. In de oefeningen staan de broer en zus centraal, samen met hun familie, klasgenootjes en andere belangrijke mensen in hun leven. En dat in een omgeving die aansluit op de belevingswereld van de leerlingen. Zij helpen jouw leerlingen steeds verder vooruit en zorgen dat jouw leerlingen met plezier zullen oefenen.

Oefening klokkijken

Rekenen

Elf leerlijnen met vele oefeningen helpen leerlingen om op hun eigen niveau het rekenen onder de knie te krijgen. Elke leerlijn bestaat uit 10 tot 20 niveaus, zodat de leerling met kleine stapjes door de leerlijn heen kan stappen. De niveaus sluiten aan bij de referentieniveaus die opgesteld zijn door de commissie-Meijerink. De Rekentoets aan het begin van elke leerlijn schaalt elke leerling automatisch op het juiste niveau in. De rekenleerlijnen in Rekenen & Taal zijn: Sommen tot 10, Sommen tot 20, Sommen tot 100, Sommen tot 1.000, Klokkijken, Breuken, Procenten, Maten en gewichten, Geld, Kommagetallen, Cijferen en de Rekenquiz met contextgebonden rekenopgaven ter voorbereiding op de centrale eindtoets. Alle rekenmodules zijn geschikt voor gebruik op tablet.

Meer over Rekenen
Oefening rekenen minsommen

Rekenen Extra

Rekenen Extra laat leerlingen uit groep 7 en 8 oefenen en toetsen op de landelijke vastgestelde referentieniveaus rekenen, en dekt alle verplichte rekenonderwerpen. De oefen- en toetsstof is verdeeld over vier hoofddomeinen (Getallen, Verhoudingen, Meten en Verbanden), en 11 subdomeinen, en biedt alle content op zowel Fundamenteel niveau en Streefniveau. Op basis van de behaalde resultaten wordt de leerling automatisch een passend vervolgaanbod (op F- en/of S-niveau) aangeboden.

Zowel de oefeningen en toetsen als de belevingswereld zijn helemaal zijn afgestemd op kinderen van 10 tot 14 jaar. Een avatar die door de leerling naar eigen smaak gestyled kan worden, begeleidt de leerling door de module. Alle rekenmodules zijn geschikt voor gebruik op tablet.

Meer over Rekenen Extra
Oefening rekenen minsommen

Tafels

De Module Tafels bestaat uit Tafeltrainer, Tafelspaarkaart en Tafeltalent. In de Tafeltrainer oefenen jouw leerlingen steeds met één tafel tegelijk. Elke tafel wordt afgesloten met een toets en op sommige momenten kan uw leerling ook een tafeldiploma voor meerdere tafels halen. De Tafelspaarkaart is wat speelser van opzet. Hierin spelen de leerlingen tafels vrij, waarmee vervolgens leuke oefeningen gespeeld kunnen worden. De Tafelspaarkaart is een prima werkvorm voor een rekencircuit, omdat de leerlingen hier heel zelfstandig mee kunnen werken. Tafeltalent is voor de gevorderde leerling.

Hierin worden moeilijkere tafelbewerkingen gevraagd. De leerlingen verzamelen sterren door het uitspelen van leuke oefeningen. Het onderdeel houdt ook een topscorelijst van de leerlingen met de meeste sterren bij. De tafelmodules zijn geschikt voor gebruik op tablet.

Meer over Tafels
Tafelspaarkaart tafels 1-10 oefening metselen

Tafeltopper

De echte tafelkampioenen kunnen het tegen elkaar opnemen in de wedstrijd Tafeltopper. Hierin spelen ze een hardloop- of schaatswedstrijd tegen leerlingen uit het hele land. Ze moeten zo snel mogelijk de tafelsommen goed beantwoorden om vooruit te komen. Daarnaast kunnen ze met bonussen extra snelheid krijgen, of andere spelers dwarszitten. Tafeltopper is een geweldige manier om de tafelsnelheid te trainen. Het daagt je leerlingen echt uit om de tafels supersnel op te zeggen.

Meer over Tafeltopper
Tafeltopper

Taal

Binnen de module Taal oefenen de leerlingen met de woordpakketten van jouw eigen taalmethode. De uitgebreide Pakkettrainer stoomt ze met gerichte oefeningen klaar voor het wekelijkse dictee. Daarnaast kunnen ze de lastige spellingstrategieën nog eens extra trainen. De module heeft aparte trainingsprogramma’s voor luisterwoorden, weetwoorden, regelwoorden en net als woorden. Ze oefenen de strategieën met behulp van speciaal samengestelde woordpakketten. Het spannende spel Taaltopper daagt de snelheid van jouw leerlingen uit. Op een hindernisbaan moeten de leerlingen zo snel mogelijk de taalvragen beantwoorden. Ze nemen het op tegen leerlingen uit het hele land.

Meer over Taal
Taal - woorden leren

Mijn Woordjes

In de module Mijn Woordjes breiden leerlingen uit groep 1, 2 en 3 spelenderwijs hun woordenschat uit aan de hand van aansprekende thema’s. De thema’s woonkamer, dierentuin, lichaam, school, lente, zomer, herfst en winter zijn nu beschikbaar. De woorden die worden behandeld staan in de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK).

Na het thematische verhaal dat wordt voorgelezen kunnen kinderen de 30 woorden uit het thema oefenen in drie verschillende spellen. Een buddy begeleidt en helpt hen. De module is geschikt voor gebruik op tablet.

Meer over Mijn woordjes
Taal - woorden leren

Engels

In de module Engels oefenen leerlingen uit groep 5 tot en met 8 hun Engelse woordenschat. De module bestaat uit drie games met 12 aansprekende thema’s met 2 tot 7 levels. Binnen elk thema begin je in level 1 en na het behalen van een minimaal aantal sterren, kun je verder naar level 2, 3 en verder.

We gebruiken het principe ‘doeltaal is voertaal’; de hele module is in het Engels, zodat kinderen worden ondergedompeld in de taal. In totaal oefenen je leerlingen met meer dan 950 hoogfrequente woorden, waarmee het doel voor Engels in het Basisonderwijs (EIBO) ruimschoots wordt overtroffen.

Meer over Engels
Engels

Ontspanning

Er moet natuurlijk ook tijd zijn voor ontspanning. Ideaal voor een gezellige vrijdagmiddag, of als beloning voor het harde werken in de klas.

Ambrasoft heeft een digitaal beloningssysteem in de vorm van de Spelletjeskaart. Als de leerling een oefening goed heeft gemaakt, dan verdient hij/zij een Robbiemunt. Op de Spelletjeskaart kunnen de Robbiemunten worden ingezet om één van de acht leuke spelletjes te spelen, waaronder Versla de DJ, Robotfabriek en Ontloop de kat.

Ontspanning - spelletje met Robbie