Vakgebied rekenen

Onderdeel van Ambrasoft School

Elf rekenleerlijnen en contextgebonden sommen

Het vakgebied rekenen in Ambrasoft School bevat elf rekenleerlijnen. De vele oefeningen helpen jouw leerlingen om op hun eigen niveau rekenen onder de knie te krijgen. De niveaus sluiten aan bij de referentieniveaus die opgesteld zijn door de commissie-Meijerink. De rekenleerlijnen in Ambrasoft School zijn:

 • Sommen tot 10
 • Sommen tot 20
 • Sommen tot 100
 • Sommen tot 1.000
 • Klokkijken
 • Breuken
 • Procenten
 • Maten en gewichten
 • Geld
 • Kommagetallen
 • Cijferen

Naast de leerlijnen kunnen leerlingen in de module Rekenquiz aan de slag met contextgebonden vragen. Zo kunnen zij zich extra voorbereiden op de centrale eindtoets.

Voor de bovenbouw is er een speciale module: Rekenen Extra. Hiermee kunnen leerlingen rekenen oefenen op Fundamenteel en op Streefniveau. Zowel de oefeningen en toetsen als de belevingswereld zijn helemaal afgestemd op kinderen van 10 tot 14 jaar.

Overzichtspagina vakgebied rekenen in Ambrasoft Rekenen & Taal School

Werken op het juiste niveau

Elke rekenleerlijn bestaat uit 10 tot 20 niveaus, zodat jouw leerlingen met kleine stapjes door de leerlijn heen kunnen stappen. De Rekentoets aan het begin van iedere leerlijn schaalt elke leerling automatisch in op het juiste niveau. Jij bepaalt echter of jouw leerling de begintoets moet maken. Ook kun jij als leerkracht instellen welke leerlijnen en niveaus beschikbaar zijn voor jouw groep als geheel, of per leerling waar nodig.

Afbeelding uit rekenmodule IJscoman in Rekenen & Taal School

Probeer twee maanden gratis

Het vakgebied Rekenen is onderdeel van het online oefenpakket Ambrasoft School voor groep 1 t/m 8. Het pakket wordt op zo’n 4.000 scholen en door meer dan 1 miljoen kinderen gebruikt. Je kunt Ambrasoft School twee maanden gratis uitproberen of bestel een vaste licentie.

Proeflicentie aanvragen