Onderhoud Rekenen & Taal School

10 maart 2016

Op de zaterdagen 12 en 26 maart vinden er werkzaamheden plaats aan onze online leeromgevingen. Hierdoor is het in de nacht van 12 maart tussen 22.00 uur en 01.00 uur niet mogelijk om op ons online lesmateriaal in te loggen. Dit geldt voor al het online lesmateriaal van Noordhoff Uitgevers.

Belangrijke wijziging inlogprocedure voor scholen die niet inloggen via Basispoort
Tot nu toe was het voor leerlingen mogelijk om in te loggen via een plaatje of met een uit tekst bestaand wachtwoord. In verband met de privacywetgeving hebben wij ervoor gekozen de tekstwachtwoorden uit mijnklas te verwijderen. Vanaf 13 maart worden leerlingen die inloggen met een tekstwachtwoord gevraagd een plaatje als wachtwoord te kiezen. (Dit geldt dus niet voor leerlingen die al een plaatje als wachtwoord gebruiken.)

U kunt natuurlijk ook zelf voor uw leerlingen het wachtwoord aanpassen. Klik in het leerkrachtscherm op het tabblad Beheer en vervolgens achter de naam van de leerling op Aanpassen.

Loggen uw leerlingen in via Basispoort dan verandert er niets en blijven zij inloggen op dezelfde manier als zij altijd gedaan hebben.