Typecursus voor kinderen

NIEUW in schooljaar 2016-2017

Voorjaarsactie: bestel nu voor schooljaar 17/18 en betaal geen instapkosten + de rest van dit schooljaar gratis!

Typeoefening in Typen School

Typen School

 • Voor groep 6 t/m 8.
 • In 20 weken een typediploma.
 • Minimaal 100 aanslagen per minuut met 99% nauwkeurigheid.
 • Goedgekeurd door ECDL.
 • Unieke beleving motiveert uw leerlingen.
 • Behandelt belangrijke onderwerpen over de middelbare school.
 • Leerlingen volgen de cursus zelfstandig en kunnen thuis gratis verder oefenen.
 • U kunt de voortgang online volgen.
Onderdelen van Typen School
Vraag offerte Typen School aan

Voordelen van blind typen

Goede houding

Een goede typehouding

Door een goede houding voorkom je fysieke problemen zoals RSI, waardoor kinderen ook langer kunnen typen.

Sneller werken

Met een typediploma werk je sneller

Door 10 vingers te gebruiken, niet naar het scherm te kijken en foutloos te typen, zijn huiswerk en werkstukken sneller klaar.

Efficiënter werken

Met een typediploma werk je efficiënter

Doordat kinderen zich beter op een tekst kunnen concentreren, gaat bovendien de kwaliteit van het werk omhoog.

Voorbereiding VO

Huiswerk maken

Op de middelbare school krijgen de meeste kinderen te maken met computers. Leerlingen profiteren daarom direct van het typediploma.

Vraag offerte aan

De prijs van Typen School is opgebouwd uit een jaarlijkse licentieprijs en een eenmalige instapprijs. Heeft u een licentie op Ambrasoft Rekenen & Taal School, dan krijgt u bovendien 20% korting op de licentieprijs.


Voorjaarsactie – nu extra voordelig instappen

Bestelt u nu een licentie voor schooljaar 2017/2018, dan hoeft u geen instapkosten te betalen. Bovendien mag u het product de rest van het lopende schooljaar 2016/2017 gratis gebruiken.

Het aanvragen van een offerte is uiteraard vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Offerte Typen School aanvragen
Voordelen van Typen School

Productbeschrijving

Opbouw typecursus

Typen School is door uw leerlingen zelfstandig te volgen. Een duidelijke tijdlijn neemt hen mee van les naar les. Iedere module start met een vlog van middelbare scholier Julian Ras waarin hij nieuwe belevenissen over zijn ervaringen in het voortgezet onderwijs deelt. Daarna volgt een instructiefilm. Iedere module wordt afgesloten met een toets.
Lees meer over de opbouw van Typen School

Typemethode

Leerlingen beginnen met het oefenen van letters vanuit de basisrij. Gevolgd door letterreeksen, woorden, zinnen en uiteindelijk teksten. Ook worden games aangeboden; dit zijn additionele lesoefeningen en dienen ook met een voldoende resultaat te worden gemaakt. In de handleiding kunt u de opbouw per module bekijken.

Cursusduur

Op basis van de geadviseerde oefentijd van 4 keer per week een half uur typen, duurt de typecursus circa 20 weken. Langer of vaker oefenen mag uiteraard, echter Ambrasoft adviseert een goede balans te houden tussen het werken achter de computer en andere vrijetijdsbesteding zoals
buitenspelen en sporten.

Eindtoets

Wanneer alle modules met succes zijn doorlopen, kan de cursist in module 18 de eindtoets maken. Er zijn drie varianten op de eindtoets, zodat een leerling die de eindtoets opnieuw moet maken, niet telkens dezelfde tekst krijgt.

Diplomagarantie

Wanneer de eindtoets met succes wordt afgesloten ontvangt een leerling automatisch het Ambrasoft typediploma als PDF bestand in de cursus. Leerlingen hebben net zoveel kansen met de eindtoets, tot het diploma behaald is.

Resultaat

Na afronding van de typecursus heeft uw leerling een minimale typesnelheid van 100 aanslagen per minuut met een nauwkeurigheid van 99%.

Reacties van gebruikers

Ik heb het programma aan de leerlingen laten zien op het digibord. Ze popelen om aan de typcursus te beginnen. Ikzelf vind het programma er leuk en uitdagend uitzien.Wout de Jong - basisschool De Vlechter
Als school hebben wij dit jaar besloten om het leren typen een centralere plek te geven. Elke school krijgt ermee te maken, van de leerlingen wordt steeds meer aan vaardigheden verwacht en daar willen we op inspelen! Dit jaar voor het eerst dus meer gericht, maar nog wel vrijblijvend. Mogelijk krijgt het leren (blind)typen in de (nabije) toekomst een nog prominenter plek!Johan Siegers, leerkracht PCBS Het Kompas Apeldoorn
Ambrasoft Typen verloopt goed. Julian Ras valt goed in de smaak.Een ouder
Mijn dochter vindt het heel gaaf om met 10 vingers te kunnen typen!Een ouder

Voordelen van Typen School voor u

 • Licentie op basis van totaal aantal leerlingen, geen limiet aan aantal leerlingen dat gedurende het jaar wil beginnen met de cursus.
 • U bepaalt welke leerlingen en/of groepen gaan leren typen.
 • Flexibel in te zetten, oefen in groepjes of zelfstandig, op school of thuis via de gratis school-thuiskoppeling.
 • Geen leraarbegeleiding nodig, kinderen kunnen zelfstandig leren typen.
 • U ziet via mijnklas welke kinderen aan het typen zijn en hoever zij zijn.
 • Behandelt belangrijke onderwerpen over de middelbare school, zoals huiswerk en social media, zowel in de vlogs als in de teksten.
 • Unieke beleving door de vlogs van acteur en middelbare scholier Julian Ras motiveert de leerlingen.
 • Net zoveel kansen met de eindtoets tot typediploma behaald is.
Offerteaanvraag Typen School

Veelgestelde vragen

Moet ik per leerling die de typecursus wil volgen betalen?

Nee, de staffelprijs wordt bepaald op basis van het totaal aantal leerlingen van uw school gekoppeld aan uw BRIN. De prijs is berekend op basis van het gemiddeld aantal leerlingen van één groep van uw school, omdat wij ervan uit gaan dat minstens één bovenbouwgroep per jaar de typecursus zal volgen. U heeft dus 1 licentie en binnen deze licentie is het aantal leerlingen dat kan typen onbeperkt. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling de cursus kan volgen, altijd… Een leerling kan de typecursus hierdoor ook later in het jaar starten, gedurende meerdere schooljaren volgen, of in een later jaar nog eens herhalen.

Is er een proeflicentie beschikbaar van Typen School?

Helaas is het niet mogelijk een proeflicentie aan te bieden omdat het een cursus betreft. Leerlingen die de typecursus volgen, besteden er veel tijd aan. Als een school na de proeflicentie zou besluiten niet verder te gaan, kunnen de leerlingen de cursus niet afronden. Dit zou uiteraard erg teleurstellend voor hen zijn. Wij hebben daarom besloten geen proeflicentie aan te bieden.

Wij hebben weinig tijd voor lessen buiten het curriculum. Hoeveel tijd kost de cursus?

Wij begrijpen dat scholen niet veel tijd hebben voor nieuwe vakken. De cursus is zo opgesteld dat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, zonder leraarbegeleiding. Bovendien kunnen zij thuis (gratis) verder oefenen. Via de beheermodule in mijnklas kunt u wel volgen welke leerlingen er met de typecursus bezig zijn en hoe ver ze zijn.

Is Typen School onderdeel van Ambrasoft Rekenen & Taal School?

Nee, Typen School is een ander product, met een eigen licentie en een daaraan verbonden prijs. Indien u een licentie heeft op Rekenen & Taal School krijgt u wel 20% korting op Typen School.

Is Typen School geschikt voor kinderen met dyslexie?

We hebben geen dyslexieversie, maar de typecursus is wel geoptimaliseerd voor kinderen met dyslexie. De cursus beschikt over een lettertype speciaal ontwikkeld voor mensen met dyslexie. De typeoefeningen hebben een rustgevende achtergrond en de instructiefilms beschikken over een pauzeknop.

Heeft onze school altijd internet nodig om de typecursus te kunnen doen?

Ja, het betreft een online cursus dus op het moment dat uw leerlingen een les willen volgen, is toegang tot het internet vereist.

Bekijk systeemeisen

Moet ik elk jaar nieuwe typegroepen samenstellen?

Nee. Binnen uw licentie heeft u onbeperkt gebruik. U bepaalt zelf welke leerlingen of welke groepen u wilt leren typen. Zij hebben vervolgens onbeperkt toegang, ook als dit over meerdere schooljaren verspreid is.