Pakkettrainer Taal

Onderdeel van Rekenen & Taal Thuis


Oefen met de woordpakketten van uw school in de Pakkettrainer

Binnen de module Pakkettrainer oefent uw kind met de woordpakketten van de taalmethode van de eigen school. De uitgebreide Pakkettrainer bestaat uit 9 spellen, waaronder een woordslang en een doorstreper, gevolgd door een toets. Wanneer fouten worden gemaakt in de spellen, verschijnt een nieuw spel genaamd ‘Moeilijke woorden’ waarin de foute woorden extra kunnen worden geoefend. Met de afwisselende spellen oefent uw kind voor het wekelijkse dictee.

De Pakkettrainer is geschikt voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 en werkt zowel op pc als tablet.

Om gebruik te maken van de Pakkettrainer, moet een woordpakket zijn toegevoegd aan de module. Gebruikt uw kind Rekenen & Taal Thuis, dan kunt u zelf het juiste woordpakket toevoegen. Gebruikt u de school-thuiskoppeling, dan richt de school van uw kind dit in.

Oefening Blubblub - Pakkettrainer Taal

Woordpakket toevoegen aan Rekenen & Taal Thuis

Vraag aan de leerkracht van uw kind welke methode voor spelling gebruikt wordt. In het kenniscentrum kunt u verschillende woordpakketten downloaden. Indien het woordpakket van uw school erbij staat, kunt u deze gebruiken in Rekenen & Taal Thuis. Dit doet u als volgt:

  1. Download het woordpakket van de website
  2. Login als ouder op Rekenen & Taal Thuis
  3. Klik bovenin de balk op ‘Instellingen’
  4. Ga naar het tabblad ‘Beheer’ en vervolgens het subtabblad ‘Woordenmanager’
  5. Klik in de balk onder het tabblad op ‘Importeren’
  6. Selecteer het bestand op uw computer, selecteer het juiste leerjaar van uw kind en klik op ‘Importeren’

Voor meer informatie kunt u de handleiding raadplegen.

Naast de woordpakketten van de taalmethodes kunt u ook zelf woordenlijsten maken, bijvoorbeeld met de woorden waar uw kind moeite mee heeft. Of bijvoorbeeld gebruik maken van onze extra woordpakketten, zoals het woordpakket voor groep 7 en 8: 40 meest fout gespelde woorden

Pakkettrainer gebruiken in Rekenen & Taal School

Gebruikt uw kind op school Rekenen & Taal School, dan kunt u dit thuis ook gratis gebruiken via de school-thuiskoppeling. Heeft u geen activeringscode ontvangen, maar gebruikt uw kind wel Ambrasoft Rekenen & Taal of Ambrasoft Typen op school, vraag dan aan de leerkracht of ze de school-thuiskoppeling willen activeren.

Meer informatie over de school-thuiskoppeling

Zijn er geen woordpakketten toegevoegd aan de Pakkettrainer, dan kan uw kind niet oefenen met de module. Overleg met de leerkracht als uw kind extra oefening nodig heeft voor het dictee, dan kan de leerkracht wellicht woordpakketten toevoegen voor de groep van uw kind.